Informácie o dodaní

V tejto dobe používam len služby Slovenskej pošty podľa aktuálneho cenníka alebo osobný odber na adrese firmy.